ΕΠΙΛΟΓΕΣ
HIPS & ABS. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΓΛΟΥΤΩΝ VIDEO 1

Πρόγραμμα γλουτών και κοιλιακών.  Επίπεδο δυσκολίας: Μέτριο Διάρκεια: 30-35 λεπτα /video  

HIPS & ABS. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΓΛΟΥΤΩΝ VIDEO 2

Πρόγραμμα γλουτών και κοιλιακών.  Επίπεδο δυσκολίας: Μέτριο Διάρκεια: 30-35 λεπτα /video  

HIPS & ABS. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΓΛΟΥΤΩΝ VIDEO 3

Πρόγραμμα γλουτών και κοιλιακών.  Επίπεδο δυσκολίας: Μέτριο Διάρκεια: 30-35 λεπτα /video  

HIPS & ABS. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΓΛΟΥΤΩΝ VIDEO 4

Πρόγραμμα γλουτών και κοιλιακών.  Επίπεδο δυσκολίας: Μέτριο Διάρκεια: 30-35 λεπτα /video  

HIPS & ABS. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΓΛΟΥΤΩΝ VIDEO 5

Πρόγραμμα γλουτών και κοιλιακών.  Επίπεδο δυσκολίας: Μέτριο Διάρκεια: 30-35 λεπτα /video